Privacybeleid

Laatste versie 29 september 2019

De privacy van de bezoekers op deze website www.boekdelen.com is zeer belangrijk voor ons. Wij realiseren ons ook dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens voor u belangrijk is. Hier leest u welke soorten informatie wij verzamelen en waar we deze informatie voor gebruiken.

U heeft altijd recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u richten aan Uitgeverij Boekdelen via

Veilige verbinding met SSL
Tijdens het verzenden van uw gegevens is de verbinding tussen uw computer en onze website beveiligd. Met behulp van SSL worden alle gegevens versleuteld over internet verstuurd. U herkent een veilige SSL-verbinding altijd aan het slotje in de onderste statusbalk of adresbalk van uw browser.

Persoonsgegevens
Uitgeverij Boekdelen verzamelt, bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die door u rechtstreeks worden ingevoerd op de website https://www.boekdelen.com of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan boekdelen.com worden verstrekt. De gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd. U geeft bij het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor specifieke doeleinden. Het gaat om gegevens die u ons zelf toestuurt via het contactformulier of bestelformulier bij boeken.

Die gegevens gebruiken we voor directie communicatie. Bijvoorbeeld om u uw vraag te kunnen beantwoorden of als er bijvoorbeeld onduidelijkheden zijn in de verstrekte informatie. Deze persoonsgegevens worden – uiteraard – nooit aan derden verstrekt!

IP adressen
Bij het opgeven van uw reactie, naam en/of e-mailadres, wordt ook uw IP-adres opgeslagen. Het doel hiervan is de authenticiteit en betrouwbaarheid van de berichten te verhogen. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Internetsites en diensten van derden – Cookies

Statistieken
Boekdelen.com verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van onze website (statistieken). Dat doen we via Statcounter en Google Analytics. We verzamelen gegevens over het aantal bezoekers, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites, de duur van de gebruikerssessie, geografische herkomst, gebruikte browsers en besturingssystemen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van een cookie en worden niet automatisch verwijderd. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen binnen uw eigen browser te veranderen. Of zelf de cookies in uw browser te verwijderen.

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Overig

Links
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Boekdelen.com heeft geen zeggenschap over de inhoud van die andere websites. Ook niet over de kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door boekdelen.com houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud en andere bestanddelen van onze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren boekdelen.com of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van boekdelen.com de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Wijzigingen Privacy Verklaring

Boekdelen.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Scroll naar boven